تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی

دانشگاه علوم پزشکی بقبه الله (عج)
پژوهشکده طب نظامی
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت
طرح تحقیقاتی :
تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی
سرپرستان طرح :
رضا میرنژاد
سال :
اسفند 1382

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 2 =