تابلو امام

پايش زخمي بود. رفتم معاينه‌اش. گفت “اينو از اين جا برداريد.”
نگاه کردم ديدم تابلو است. يک جمله از امام که “قطع وابستگي از اجانب …” گفت “اين قطع رو که مي‌بينم، حس مي‌کنم مي‌خواهيد پام رو قطع کنيد.”

—————
منبع: کتاب روزگاران/ پزشکان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + = 20