به سوی قاف

دکتر سید محمدحسین قدرت متولد سال 1331در شیراز است. بورسیه ارتش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود و با شروع جنگ حضوری فعال و تاثیرگذار در بهداری جنگ به عهده داشت.

دکتر قدرت نماینده اداره بهداری ارتش و نماینده شهید صیاد شیرازی در هماهنگی بهداری لشکرها بود و در زمان جنگ در نظارت و هماهنگی بین بهداری ارتش و سپاه نقشی پررنگ و در بیشتر عملیات‌ها و جبهه‌ها
حضوری مستمر داشت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

70 + = 72