بهشتی و جهنمی

از صبح هر چه عراقي زخمي آوردند، داديم او عمل کرد. شاکي شد.
– بهشتي‌هاش را خودتون عمل مي‌کنيد، جهنمي‌هاش را مي‌دين من؟

—————
منبع: کتاب روزگاران/ پزشکان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22 + = 24