بررسی وضعیت امداد و انتقال در صعود یا زهرا (س)  قله (سبلان) مرداد ماه 1382

سرپرست:
نام و نام خانوادگی :1-دکتر حسنعلی محبی ، 2-عبدالرضا دلاوری
مدرک تحصیلی :1-فوق تخصص توراکس، 2-کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شغل: 1-رئیس مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما، 2-مسئول آموزش و کارشناس مرکز بهداری در رزم و تروما
نشانی و تلفن:پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما تلفن:8053612-8032129

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

88 + = 94