بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه

دانشگاه علوم پزشکی بقبه الله (عج)
پژوهشکده طب نظامی
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت
طرح تحقیقاتی :
بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه در سال 1387
سرپرستان طرح :
دکتر احمد عامریون عبدالرضا دلاوری
همکاران اصلی :
مسعود سیرتی نیر دکتر علی اکبر کریمی زارچی
تاریخ اتمام طرح :
اسفند ماه 1387

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 4 =