بالین نور

خاطرات پزشکان، پرستاران و امدادگران درجنگ تحميلي

نويسنده : سيد امير معصومي
تيراژ: 5000 نسخه
نوبت چاپ: پنچم (اول، براي نشر هفت)
چاپ علامه طباطبايي
قيمت: 500 تومان
فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا.
چاپ قبلي: نشر حديث، 1374.
چاپ پنجم.
1 – جنگ ايران و عراق، 1359 – 1367 .خاطرات. الف. عنوان: ب. عنوان: خاطرات پزشکان، پرستاران و امدادگران.
2ب62 م /1629 dsr
1379
کتابخانه ملي ايران 3222 – 79م

“بالين نور ” حكايت پرستاران در جنگ تحميلي است. وقايع و حوادث تلخ روزهاي جنگ اين‌بار از زبان حاميان مجروحين نگاشته شده است.
اين کتاب، مجموعه اي از خاطرات پزشکان، پرستاران و امدادگران از جنگ تحميلي مي‌باشد. مولف در اين اثر با نگارش دوازده خاطره بياد ماندني، از خاطرات اين ايثارگران، معناي حقيقي ايثار را آشکار مي‌سازد و عشق را تمام عياربه تصوير مي‌کشد. در اين مجموعه امدادگر بيمارستان ولي عصر پادگان ابوذر، پرستاران بيمارستان شرکت نفت آبادان، مسؤول بهداري تيپ نجف اشرف، جراح بيمارستان شهداء تهران، همسر جانباز، امدادگر سپاه پاسداران در منطقه سر پل ذهاب، پرستار و امدادگر بيمارستان شهيد کلانتري انديمشک، سرپرستار بيمارستان طالقاني کرمانشاه افرادي هستند که با بيان مشاهدات خود، مي‌گويند که دين ما چگونه حفظ شد و آيين ما چه‌سان رنگ خون گرفت. هنگامي که عشق اينگونه رخ مي‌نمايد، رذالت‌ها و پستي‌ها بطور تمام عيار ظاهر مي شوند و حقايق خودنمايي مي‌کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22 + = 32