قاب های ماندگار

 

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در صدد است تصاویر ماندگار رزمندگان و ایثارگران حوزه بهداری دفاع مقدس و مقاومت را جمع آوری و در زمینه های مختلف از جمله تولید کتاب عکس بهداری دفاع مقدس،نشریه ،نگارخانه پورتال جامع موسسه ،تولید مجموعه عکس نمایشگاهی بهداری دفاع مقدس و ..،با حفظ حق اثر معنوی صاحب اثر مورد بهره برداری قرار دهد .
همدلی و همراهی شما را در به ثمر نشستن این نهال ارج می نهیم .

 

 

لطفا اطلاعات مورد نظر را برای برقراری ارتباط با جنابعالی به طور صحیح وارد نمایید لطفا جای خالی را پر کنید :
4 + 5 =

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت